Konferencja organizowana  w dniu 28.06.2023 r. w budynku rzeszowskiego Ratusza w związku z realizacją projektu : „Rozbudowa myjni autobusów zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym”. Lista zaproszonych gości obejmuje Prezydentów Miasta Rzeszowa, Burmistrzów, Prezesów i pracowników Spółek Komunalnych, Prezesów i pracowników różnego szczebla Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskich. W czasie konferencji planowane są wystąpienia sześciu prelegentów, a szczegółowy plan przedstawia się następująco:

PROGRAM KONFERENCJI

inaugurującej realizację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów  Sp. z o.o.   projektu pod nazwą:

„Rozbudowa myjni autobusów zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym”

Rzeszów, 28  czerwca 2023 r.

Ratusz miasta Rzeszowa ul. Rynek 1  sala nr 15

10:00-11:00 – Rejestracja uczestników

11:00-11:15 – Przywitanie gości i otwarcie konferencji – Prezydent Miasta Rzeszowa

11:15-11:40 – Prezentacja założeń projektu, celów i planowanych do osiągnięcia efektów, źródła finansowania, darczyńcy – Mariusz Binduga Dyr. Techniczny MPK – Rzeszów Sp. z o.o. 

11:40-12:05 –  GOZ i zmiany klimatu – wprowadzenie w zagadnienia dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym i ochrony klimatu – Małgorzata Wojnowska Dyr. Wydziału                                          

                         Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa

12:05-12:25 – Unijne i polskie regulacje prawne w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym

                     – Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska –  Radca prawny

12:25-13:10 – Przerwa kawowa i poczęstunek

13:10-14:00 – Dobre praktyki w zamykaniu obiegu na świecie – Katarzyna Anna Kazimierczuk  INTERNATIONAL DEVELOPMENT NORWAY AS – Partner Projektu

14:00-14:25 – Ekologia przemysłu jako element gospodarki o obiegu zamkniętym – dr inż. prof. PRz Adam Masłoń Katedra Inżynierii i Chemii Środowiska

14:25-14:50 – Korzyści ekonomiczne i społeczne GOZ – dr inż. Ewa Lipińska PRz Katedra Przedsiębiorczości, Zarzadzania i Ekoinnowacyjności

14:50               Dyskusja tematyczna

KONFERENCJA Zamykająca realizację projektu „Rozbudowa myjni autobusów zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym

W dniu 25.04.2024 r. odbyła się konferencja podsumowująca  zakończenie  projektu realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. Projekt w 85 %  sfinansowany został z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021, oraz budżetu państwa. Łącznie kwota dofinansowania:   2 100 607,29 zł.

Tematy konferencji:

1. Prezentacja efektów projektu, celów i źródeł finansowania, darczyńców.

2.  Rozbudowa myjni jako przykład wdrożenia GOZ przez spółkę  komunalną.

3. Rosnące zużycie materiałów i surowców – wyzwania dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

4. Rozwiązania w zakresie systemu rozszerzonej odpowiedzialności stosowane przez inne sektory.

5. Zarzadzanie odpadami i ograniczenie ich ilości.

6. Możliwości i wyzwania dla efektywnego systemu recyklingu.

NrOpis robótWartośćgrudzieństyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździernik
1.ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
związane z rozbudową myjni
667052,72
1.1Roboty ziemne12518,4112518,41
1.2fundamenty- konstrukcja i izolacje47127,7823481,5923646,19
1.3Konstrukcja stalowa budynku50139,8450139,84
1.4Konstrukcje żelbetowe i murowane66866,4366866,43
1.5Obudowa ścian i dachu99802,9966831,7932971,20
1.6Posadzka134637,1059245,9350000,0025391,17
1.7Stolarka i ślusarka68558,2826558,2842000,00
1.8Roboty remontowe i wykończeniowe187401,8946420,3440952,5740000,0039487,6710000,0010541,31
2.ROBOTY ELEKTRYCZNE związane z rozbudową
myjni
230000,00
2.1instalacje elektryczne wewnętrzne57554,0110799,3119930,0021037,815786,89
2.2Przebudowa układu monitoringu61694,6425000,0025000,0011694,64
2.3Dostawa montaż i uruchomienie instalacji PV o mocy 25 kW110751,354000,0036264,1070487,25
3.ROBOTY SANITARNE550000,00
3.1kanalizacja sanitarna- przyłaczą, przełożenia, przypięcia85007,2450000,0035007,24
3.2kanalizacja deszczowa-przyłącza, przełożenia, przepięcia167593,7735000,0015889,4640000,0055581,0521123,26
3.3sieć cieplna- przyłącza, przełożenia, przepięcia24459,5324459,53
3.4urządzenie oczyszczające obieg wody myjącej88452,3060000,0028452,30
3.5rurociągi obiegu wody myjącej36970,6536970,65
3.6wewnętrzne instalacje wod-kan42504,7432504,7410000,00
3.7wewnętrzne instalacje grzewcze – c.o,c.t35088,3427088,348000,00
3.8wentylacja mechaniczna69923,4369923,43
4.TECHNOLOGIA MYJNI(dostawa, montaż i uruchomienie)670000,00
4.1Technologia myjni (dostawa, montaż i uruchomienie)670000,00600000,0070000,00
5.ZAGOSPODAROWANIE TERENU114654,60
5.1rozebranie nawierzchni asfaltowych z wywozem i utylizacją28252,925000,0019752,843500,08
5.2nawierzchnia asfaltowa projektowana przystosowana  do ruchu pojazdów ciężkich86401,6850000,0036401,68