W październiku 2023 roku rozstrzygnięte zostały konkursy  dla szkół podstawowych w przedziałach wiekowych:   klasy  1 – 3  i  klasy  4 – 5, a  tematami  prac plastycznych były  „Moja wizja miasta/gminy oszczędzającej zasoby” oraz „Moja wizja szkoły oszczędzającej  zasoby”. Specjalnie powołana komisja do oceny nadesłanych prac uczniów miała duży dylemat z wyborem laureatów. Pod uwagę brane były przede wszystkim takie aspekty jak oryginalność pomysłów proekologicznych, staranność  i samodzielność  wykonanych  pracy. Wybór nie był prosty, ale po burzliwych obradach udało się komisji osiągnąć konsensus i wyłonić  sześciu laureatów z trzech szkół podstawowych.  Nagrody dla laureatów  w postaci rowerów, hulajnóg i deskorolek  zostały  uroczyście wręczone w siedzibach szkół w obecności dyrektorów placówek. Sam konkurs i tematyka w nim poruszana zdecydowanie przyczynił  się do wzrostu świadomości młodych ludzi   do podejmowania już dzisiaj  niezbędnych działań proekologicznych w ochronie naszego środowiska.