Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o.

ul. Lubelska 54

35-233 Rzeszów

Nr tel. 17 86 60 405